Följa en klass för en dag?!

Inför ht 2020

Om du vill följa en klass under en dag kallas detta skuggning.

Om du är intresserad av att skugga kontakta:

Anna Ruus, tel 0722-30 21 24 eller anna.ruus@onnestadsgymnasiet.se