Uppdragsutbildningar

Motorsågskort

ATV-utbildningar

Kontakt: Hans Martinsson

0722-30 21 01

hans.martinsson@onnestadsgymnasiet.se