PRAO och APL

PRAO i grundskolan

Önnestadsgymnasiet har tyvärr ingen möjlighet att ta emot PRAO elever ur grundskolan. Däremot finns möjlighet att skugga en klass för en dag i den teoretiska undervisningen.

 

APL gymmnasieskolan

Studerar du på Naturbruksprogrammet kommer du att genomföra minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din studietid. Handledaren på arbetsplatsen bedömer dina kunskaper i de moment ur kurser som APL avser. Dessa bedömningar ingår sedan i din lärares slutliga bedömning och betygsättning. Du kommer i god tid före din APL att få detaljinformation om vad som gäller.

APL-perioder under läsåret 2017-2018:

15 LNT vecka 32-35 och 41-45

16 DJR vecka 36-40

15 DJR vecka 41-45

16 LNT vecka 14-19

16 DJR vecka 15-19

17 SKO vecka 23-24