PRAO och APL

PRAO i grundskolan

Önnestadsgymnasiet har tyvärr ingen möjlighet att ta emot PRAO elever ur grundskolan. Däremot finns möjlighet att skugga en klass för en dag i undervisningen. Är du intresserad av skuggning ta kontakt med Anna Ruus via mail, anna.ruus@onnestadsgymnasiet.se  eller på telefon: 0722-302124

 

APL gymnasieskolan

Studerar du på Naturbruksprogrammet kommer du att genomföra minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din studietid. Handledaren på arbetsplatsen bedömer dina kunskaper i de moment ur kurser som APL avser. Dessa bedömningar ingår sedan i din lärares slutliga bedömning och betygsättning. Du kommer i god tid före din APL att få detaljinformation om vad som gäller.