Bokningar

Lokaler som finns tillgängliga att boka är

Aula

Rymmer max 200 personer. Är utrustad med både datakanon och mikrofonutrustning.

Sammanträdesrummet

Det finns en TV-skärm att koppla datorn till.

Lektionssalar (kvällstid)

Datakanoner finns tillgängliga i de flesta klassrummen.

Du är välkommen att höra av dig om du vill hyra någon av våra lokaler eller anläggningar. Skicka ett mail till info@onnestadsgymnasiet.se