Internat/fritid

På Önnestadsgymnasiet ha Du förmånen att kunna bo på skolan. Ett boende
tillsammans med jämnåriga kamrater och nära kontakt med personalen skapar en
stor gemenskap och vänner för livet.

Internatet består av två stora byggnader, ”gula” och ”röda”. I dem bor man i regel när man går första och andra året på gymnasiet.
Du kan välja mellan att bo i enkelrum eller dubbelrum.

När Du sedan börjar det tredje året på gymnasiet har du möjlighet att bo i villorna på skolans område.

Totalt finns det ca 100 sängplatser till internatets förfogande.

Vi har 4-dagars boende, vilket betyder att du inte får bo på skolan över helgen. Bara om du skall jobba på skolan finns möjlighet att bo här då.
Alla fyra dagarna finns det personal som jobbar och tar hand om dig om det skulle behövas. Det är alltid någon personal som sover på skolan. Det ger en trygghet både för oss själva och anhöriga.

På kvällarna anordnar fritidspersonalen olika aktiviteter här på skolan, allt efter elevernas önskemål. Det finns ett gym, utegym och elevverkstad på skolan och en kväll i veckan har vi tillgång till idrottshall.

Jouren arbetar 17.00-06.00.
De kan under den tiden alltid nås per telefon, 0722-30 21 30 eller 0722- 30 21 36
Internatet öppnas för elever kl 06.00 på måndagar och stängs kl 17.00 på fredagar.

Inackorderingsbidraget söker du hos CSN och beloppet beror på hur långt du har till skolan.
Läs mer på http://www.csn.se