Ta med din egen hund

Ansökan om hundplats

Innan du tar med din hund till Önnestadsgymnasiet ska du lämna in en ansökan om att djuret får vistas här. Kontakta ansvarig i hundstallet för att få en ansökan hemskickad.

Innan hunden får vistas på skolan ska en ansökan skickas in som även är undertecknad av vårdnadshavare, samtidigt som ansökan görs ska skolans hundpolicy läsas igenom och även den undertecknas av både elev och vårdnadshavare. Så snart din ansökan beviljas kommer ni får signera ett hyresavtal, samt lämna kopia på vaccinationsintyg och försäkringsbrev. Hunden kommer även få genomgå ett hanteringsprov där skolans personal kontrollerar att hunden är lämpad för att vistas på skolan, detta är för allas trygghet.
Strikt hundägaransvar gäller.

När ansökan beviljas skrivs ett hyresavtal. Hyran för att ha hunden på skolan är 450 kr i månaden.

Djurskyddslagens regler gäller för skötsel av hund. Du är ersättningsskyldig för eventuella skador hunden gör.

Önnestadsgymnasiets hundpolicy & ordningsregler>>

Djurskötare/instruktör hund- och smådjursstall
Caroline Pålsson 0722- 30 21 33  epost