Personal

Internatchef

Pernilla Welin
010-4762154
pernilla.welin@onnestadsgymnasiet.se

Internatpersonal

Therese Larsson
therese.larsson@onnestadsgymnasiet.se

Linnea Andersson
linnea.andersson@onnestadsgymnasiet.se

Johan Björkqvist
johan.bjorkqvist@onnestadsgymnasiet.se

Marie Dahlberg
marie.dahlberg@onnestadsgymnasiet.se

Internatpersonalen kontaktas på telefonnummer
0722-30 21 30 och 0722- 30 21 36