Maten

Måltider för elever

Alla måltider utom kvällskaffet serveras på Folkhögskolan som ligger intill Önnestadsgymnasiet.

Frukost
Serveras tisdag – fredag kl. 07.00 – 08.15.

Lunch
Serveras måndag – fredag kl. 11.30 – 12.30. Alla gymnasieelever har fri skollunch

Kvällsmat
Serveras kl. 16.15 – 17.15.

Kvällskaffe
Serveras kl. 19.30 i dagrummet.

Priser
Helkost, gymnasieelever             1500 kr (obligatoriskt för internatelever).
Frukost                                        30 kr
Lunch                                          50 kr
Kvällsmat                                     40 kr
Kvällsfika                                     20 kr

För gymnasielever som bor på skolans internat ingår alla måltider. Matkort (försett med foto) utkvitteras hos internatföreståndaren.

De elever som inte bor på internatet men som önskar måltider utöver den fria skollunchen måste ordna ett s.k. tillfälligt matkort hos internatföreståndaren eller på expeditionen. Måltidskostnaderna faktureras.