Lärare

Lärare engelska / speciallärare
Johanna Wermelin: 0722-30 21 11 epost

Lärare svenska / religion
Anneli Jönsson: 0722-30 21 20 epost

Lärare hästämnen / entreprenörskap
Sandra Rupar Karlsson: 0722-30 21 12 epost

Lärare maskinteknik
Lars Johannesson: 0722-30 21 16 epost

Lärare växtodling
Markus Stenberg: 0722-30 21 41 epost

Förstelärare, Speciallärare
Lars Gustafsson: 0722-30 21 18 epost

Lärare engelska
Mark Spencer: 0722-30 21 19 epost

Lärare biologi / naturkunskap / idrott & hälsa 
Helen Rosenqvist: 0722-30 21 22 epost Tjänstledig

Lärare samhällskunskap / historia
Christopher Nyhlén: 0722-30 21 15 epost

Lärare fysik / matematik
Lina Andersson: 0722-30 21 13 epost

Lärare företagsekonomi
Mats Krook: 0722-30 21 00 epost

Lärare aktivitetsledarskap
Sofie Rosengren: 070-893 74 96 epost

Lärare spanska
Violeta Schargorodsky: 010-476 20 00 epost

Lärare tyska
Britta Dobinsky: 010-476 20 00 epost

Lärare djursjukvård
Mikael Ohlsson: 0722-30 21 21 epost

Lärare lantbruksdjur
Yvonne Paulsson: 0722-30 21 06 epost

Lärare husdjur / hund
Åsa Gustafsson: 0722-30 21 08 epost

Lärare skog / jakt
Patrik Yngvesson: 0722-30 21 17 epost

Lärare skog / fiske / biologi
Karl Otto Wahlström: 0722-30 21 10  epost

Lärare skog / växtodling
Emil Grönqvist: 0722-30 21 09  epost

Lärare skog / fiske
Esbjörn Möllerström: 0722-30 21 07 epost

Lärare kemi / matematik
Linda Jönsson  epost

Lärare matematik
Anders Johnsson: 0722-30 21 23 epost

Lärare naturbruk
Vakant: 0722-302 106