Lärare

Lärare engelska / speciallärare
Johanna Wermelin: 0722-30 21 11 epost

Lärare svenska / religion
Anneli Jönsson: 0722-30 21 20 epost

Lärare hästämnen / entreprenörskap
Sandra Rupar Karlsson: 0722-30 21 12 epost

Lärare maskinteknik
Lars Johannesson: 0722-30 21 16 epost

Lärare växtodling
Martin Lundin: 0722-30 21 22 epost

Förstelärare, Speciallärare
Lars Gustafsson: 0722-30 21 18 epost

Lärare engelska
Mark Spencer: 0722-30 21 19 epost

Lärare idrott
Marcus Hedlin 0722-30 21 03    epost

Lärare samhällskunskap / historia
Christopher Nyhlén: 0722-30 21 15 epost

Lärare fysik / matematik
Lina Andersson: 0722-30 21 13. Tjänstledig läsåret 18/19. epost 

Bernt Pihl:  Vikarie för Lina Andersson epost

Lärare företagsekonomi
Mats Krook: 0722-30 21 00 epost

Lärare djursjukvård
Miqe Ohlsson: 0722-30 21 21 epost

Lärare lantbruksdjur
Yvonne Paulsson: 0722-30 21 06 epost

Lärare husdjur / hund
Åsa Gustafsson: 0722-30 21 08 epost

Lärare skog / jakt
Patrik Yngvesson: 0722-30 21 17 epost

Lärare skog / fiske / biologi
Karl Otto Wahlström: 0722-30 21 10  epost

Lärare skog maskin
Emil Grönqvist: 0722-30 21 09  epost

Lärare skog / fiske
Esbjörn Möllerström: 0722-30 21 07 epost

Lärare matematik
Anders Johnsson: 0722-30 21 23 epost