Övrig personal

Internatchef
Pernilla Welin, 0722-30 21 79 epost

Internatpersonal 

Johan Björkqvist epost

Marie Dahlberg epost

Therese Larsson epost

0722-30 21 30, 0722-30 21 36

 

IT
Support IT ,  e-post

 

Kurator
Karolina Borsits, 0722-30 21 35 epost

Skolsköterska
Eva Cruce Edvaller, 0722-30 21 37 epost

Vaktmästare
Nils-Erik Andersson, 0722-30 21 31 epost

Lokalvårdare
Suzanne Christiansen, 0722-30 21 34 epost
Anna Jonsson, 0722-30 21 47 epost

 

Stallchef häststall
Kajsa Andersson, 0722-30 21 45 epost

Djurskötare/instruktör hund- och smådjursstall
Caroline Påhlsson, 0722-30 21 33 epost

 

Gårdsmästare ko- och grisstall
Marcus Hoff, 0722-30 21 40 epost

Biträdande arbetsledare kostall
Linda Eriksson, 072-230 21 51 epost

Djurskötare/instruktör ko- och grisstall
Linda Johnsson, 0722-30 21 56 epost

Biträdande arbetsledare grisstall
Theresa Teudt, 0722-30 21 55 epost

 

Gårdsmästare Önnestad skoljordbruk
Gustav Thell, 0722-30 21 41 epost

Traktorförare/instruktör
Björn Ekström, 0722-30 21 42 epost

Traktorförare/instruktör
Simon Göransson, 0702-72 11 15 epost

Reparatör/instruktör
Jörgen Ahlbin, 0722-30 21 43 epost

Reparatör/instruktör
Torbjörn Ankermark, 0722-30 21 52 epost

Fastighetsreparatör/instruktör
Björn Håkansson, 0722-30 21 53 epost

 

Gårdsmästare Olahus gård, Stoby
Ulf Petersson, 0722-30 21 50 epost