Skolans vision

Vi ska skapa de bästa samlade betingelserna för elevens bildning, tänkande och kunskapsutveckling på Önnestadsgymnasiet (hämtat från skolans kvalitetsredovisning).

Ingen elev eller personal ska utsättas för någon slags kränkande behandling eller trakasserier (hämtat från skolans likabehandlingsplan).