Elev/föräldrainfo

De flesta av eleverna bor på skolans internat. Det är en vuxentät skola där både lärare och instruktörer arbetar nära eleverna.

För att göra det möjligt att se varje enskild elev, att hålla ett bra klassrumsklimat och därmed också hög kvalitet på undervisningen bedrivs största delen av undervisningen i relativt små klasser, vid vissa tillfällen samläser dock klasser och då blir grupperna större.

Utöver det är vi också i halvklass i flera kurser. På elevernas schema förekommer det sällan håltimmar vilket beror på att en mycket stor del av kurserna är schemalagda och lärarledda. Något vi är mycket måna om hos oss. Vi arbetar aktivt med att ge varje elev bästa förutsättningar att klara sina studier.