Elevråd

Skolans elevråd

Ordförande för elevrådet är Robin Wilander. Har ni synpunkter eller frågor så kan ni maila honom på epost

Elevrådet består av elevrepresentanter valda i alla årskurser.

I elevrådet behandlas elevernas synpunkter på utbildningens utformning och övrigt som ligger i elevernas intresse. Elevrådet är i fortlöpande dialog med skolledningen.

Ungefär en gång per månad träffas skolans elevråd. Varje klass har en representant som har möjlighet att ta med aktuellt klassrådsprotokoll så att klassens synpunkter och önskemål kan framföras.

Elevskyddsombud

Ett elevskyddsombud väljs från varje klass för att medverka vid skyddsronden och där berätta om arbetsmiljön på skolan.