Google Chrome

På skolans utbildningsplattform på Google Chrome lägger din lärare ut information om de kurser du läser just nu. Här hittar du de uppgifter som du ska göra, läxor, bokning av prov, osv. Och här kan du också lämna in dina uppgifter när de är klara.