Ledighetsansökan

Ledighetsansökan

Ansökan om ledighet för enskilda angelägenheter görs via din mentor.

Lämna in Ledighetsansökan senast en vecka före önskad ledighet. Av din mentor får du sedan ett skriftligt svar.