Mentorer läsåret 2017/2018

NB17DJRH
Anders Johnsson, Johanna Wermelin, Åsa Gustafsson

NB17DJRD
Anders Johnsson, Johanna Wermelin, Åsa Gustafsson

NB17LNT
Christopher Nyhlén

NB17SKO
Patrik Yngvesson, Emil Grönqvist, Esbjörn Möllerström

NA15, 16, 17
Lina Andersson (LA)

NB15DJR1
Mats Krook (MAK), Mark Spencer (MAS)

NB15DJR2
Lars Gustavsson (LG), Sandra Rupar Karlsson (SR)

NB15DJRH
Lars Gustavsson (LG, Sandra Rupar Karlsson (SR)

NB15LNT
Lars Johannesson (LAJ), Åsa Gustafsson (ÅG)

Nb16LNT
Anneli Jönsson

NB16DJR
Mikael Ohlsson

NB16DJRHU
Mikael Ohlsson

NB16DJRHÄ
Mikael Ohlsson

IM
Lars Gustavsson (LG)