Mentorer läsåret 2017/2018

NB17DJRH         Anders Johnsson, Johanna Wermelin, Åsa Gustafsson

NB17DJRD          Anders Johnsson, Johanna Wermelin, Åsa Gustafsson

NB17LNT             Christopher Nyhlén

NB17SKO             Patrik Yngvesson, Emil Grönqvist, Esbjörn Möllerström

NA15, 16, 17         Lina Andersson (LA)

NB15DJR1           Mats Krook (MAK), Mark Spencer (MAS)

NB15DJR2          Lars Gustavsson (LG), Sandra Rupar Karlsson (SR)

NB15DJRH         Lars Gustavsson (LG, Sandra Rupar Karlsson (SR)

NB15LNT            Lars Johannesson (LAJ), Åsa Gustafsson (ÅG)

Nb16LNT            Anneli Jönsson

NB16DJR            Mikael Ohlsson

NB16DJRHU      Mikael Ohlsson

NB16DJRHÄ      Mikael Ohlsson

IM                         Lars Gustavsson (LG)