Stipendium

Vid studenten delas stipendium ut till elever som utmärkt sig positivt. Ett exempel är Ove Olssons stipendium.

Utdrag ur statuterna för framlidne lantbrukaren Ove Olssons, i Tollarp, utbildningsstipendium till avgående elev vid Önnestadsgymnasiet mm:

Ove Olssons, i Tollarp, utbildningsstipendium skall tilldelas elev som i sin gymnasieexamen visat särskilt goda studieresultat och ett gott kamratskap. Elev vid Önnestadsgymnasiet har även möjlighet att ansöka om stipendium för att höja kvalitén i sin utbildning inom områden som internationellt arbetsplatsförlagt lärande, yrkescertifikat och dylikt. Utbildningsstipendiet omfattas av en penningpremie upp till 10 000 kr. Övriga stipendieområden bedöms och värderas i varje enskilt fall. Hans Martinsson VD/Rektor