Synpunkter på skolans verksamhet

Har du synpunkter på vår verksamhet skall du fylla i blankett nedan och lämna den till i första hand mentor eller annan personal. Detta är mycket viktigt för att vi skall kunna hantera ärendet så bra som möjligt.

 

Skolverket

Blankett för synpunkter på skolans verksamhet