Viktiga datum under läsåret

Målsmannaträff åk 1                                                                  2017-09-14   kl. 18.00-20.00

Utvecklingssamtal med elev och målsman, åk 1-3                    2017-11-14   kl. 13.00-20.00

Lärarsamtal med elev och målsman, åk 1-3 vt-18                     2018-03-27, kl. 13.00-19.00

Internatmöte med målsman kommer i slutet av september. Inbjudan skickas med eleverna vid ett senare tillfälle.

ÖPPET HUS       2017-10-21       kl. 10.00-14.00
ÖPPET HUS       2018-01-25       kl. 16.00-19.00

Gymnasiemässa i Hässleholm     onsdagen den 4 oktober 2017
Gymnasiemässa i Kristianstad    tisdagen den 10 oktober kl 8.30-15.30 och 17.00-20.00

Omskrivningstillfällen

För elever som framförallt inte nått godkänd nivå på prov ges möjlighet till omprov. Möjlighet för omprov sker normalt var fjärde onsdag 15.30-16.30. En vecka innan måste Du anmäla att Du vill göra ett omprov till Din lärare så att denne kan förbereda prov!