Viktiga datum under läsåret

Målsmannaträff åk 1  tid för vårens möte kommer längre fram.

Utvecklingssamtal med elev och målsman, åk 1-3  den 12 November  08.30 – 19.00, tid bokas hos mentor.

Internatmöte med målsman kommer under hösten. Inbjudan skickas hem med eleverna.

ÖPPET HUS       2019-01-17       kl. 16.00-19.00

 

Omskrivningstillfällen och läxhjälp

För elever som framförallt inte nått godkänd nivå på prov ges möjlighet till omprov. Möjlighet för omprov och läxhjälp sker onsdagar, udda veckor, 15.30-16.30.

Om Du vill göra ett omprov måste Du anmäla detta till Din lärare, senast en vecka innan omprovstillfället, så att denne kan förbereda prov!