Viktiga datum under läsåret

Målsmannaträff åk 1    den 20 september kl 18.00-20.00

Utvecklingssamtal med elev och målsman, åk 1-3   under vår- och höstterminen enligt senare.

Internatmöte med målsman kommer i slutet av september. Inbjudan skickas med eleverna vid ett senare tillfälle.

ÖPPET HUS       2018-10-13       kl. 10.00-14.00
ÖPPET HUS       2019-01-25       kl. 16.00-19.00

Gymnasiemässa i Hässleholm     onsdagen den 3 oktober 2018
Gymnasiemässa i Kristianstad    tisdagen den 9 oktober 2018

Omskrivningstillfällen

För elever som framförallt inte nått godkänd nivå på prov ges möjlighet till omprov. Möjlighet för omprov sker normalt var fjärde onsdag 15.30-16.30. En vecka innan måste Du anmäla att Du vill göra ett omprov till Din lärare så att denne kan förbereda prov!