Viktiga datum under läsåret

Målsmannaträff åk 1 datum ej fastställt.

Utvecklingssamtal med elev och målsman, åk 1-3  v.46  måndag 11 november 2019, v.10 måndag 2 mars 2020

Internatmöte med målsman kommer under hösten. Inbjudan skickas hem med eleverna.

ÖPPET HUS       2019-10-19       kl. 10.00-14.00

ÖPPET HUS       2020-01-16       kl. 16.00-19.00

 

Omskrivningstillfällen och läxhjälp

För elever som framförallt inte nått godkänd nivå på prov ges möjlighet till omprov.

Tid, plats och datum för Omprov/läxhjälp kommer inom kort att presenteras här.

Om Du vill göra ett omprov måste Du anmäla detta till Din lärare, senast en vecka innan omprovstillfället, så att denne kan förbereda prov!