Viktiga datum under läsåret

Målsmannaträff åk 1 datum ej fastställt.

Utvecklingssamtal med elev och målsman, åk 1-3  v.46  måndag 11 november 2019, v.10 måndag 2 mars 2020

Internatmöte med målsman kommer under hösten. Inbjudan skickas hem med eleverna.

ÖPPET HUS       2019-10-19       kl. 10.00-14.00

ÖPPET HUS       2020-01-16       kl. 16.00-19.00

 

Omskrivningstillfällen och läxhjälp

För elever som framförallt inte nått godkänd nivå på prov ges möjlighet till omprov. Möjlighet för omprov och läxhjälp sker onsdagar, udda veckor, 15.30-16.30.

Om Du vill göra ett omprov måste Du anmäla detta till Din lärare, senast en vecka innan omprovstillfället, så att denne kan förbereda prov!