Gymnasieexamen

När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

  • För en yrkesexamen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.
  • För en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska du ha ett godkänt gymnasiearbete.

En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.