Ansökan

Ansökan till Driftledare 300 Yh-poäng

När och hur?
Ansökan till utbildningen görs via ansökningsblankett senast den 15 maj 2017.

Vid mån av plats finns möjlighet att söka till utbildningen efter utsatt datum, kontakta utbildningsledare Mikael Ohlsson på telefon: 0722-302121 eller 0768 19 65 85.

En komplett ansökan ska innehålla:

Ansökningsblankett      (Den hittar du här)               
Avgångsbetyg från gymnasiet
Personbevis
Arbetsintyg

Ansökningshandlingarna sänds till

Önnestads Gymnasiet/Yrkeshögskola
Mikael Ohlsson
Skolgatan 37
291 73 Önnestad

Tjänstledighet
Tänk på att lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, reglerar eventuell tjänsteledighet för studier enligt 1 §.

1 § Arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag.