Ansökan till Yrkeshögskola

För tillfället inga nya intag till Yrkeshögskola

En komplett ansökan ska innehålla:

Ansökningsblankett      (Den hittar du här)               
Avgångsbetyg från gymnasiet
Personbevis
Arbetsintyg

Ansökningshandlingarna sänds till

Önnestads Gymnasiet/Yrkeshögskola
Mikael Ohlsson
Skolgatan 37
291 73 Önnestad

Tjänstledighet
Tänk på att lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, reglerar eventuell tjänsteledighet för studier enligt 1 §.

1 § Arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag.