Behörighet

Behörighet för Driftledare 300 Yh-poäng

Grundläggande behörighet
Du som vill söka till Önnestads Yrkeshögskolas Driftledare behöver uppfylla den grundläggande behörigheten. Den grundläggande behörigheten är minst 2250 godkända gymnasiepoäng eller motsvarande.

Särskild behörighet
Utöver den grundläggande behörigheten krävs också en särskild behörighet för att söka till Driftledare. Den särskilda behörigheten för utbildningen är att den sökande har genomfört naturbruksprogrammet eller motsvarande. Till den särskilda behörigheten krävs även minst ett års generell arbetslivserfarenhet eller motsvarande.

Motsvarande är ett begrepp som inom Yrkeshögskolan är viktigt. Du som sökande ska ha kunskaper som motsvarar den kunskap som den särskilda behörigheten beskriver. Den kunskapen kan erhållas på många sätt. Exempelvis kan arbetslivserfarenhet inom det aktuella området ge kunskaper eller uppväxt nära det definierade kunskapsområdet.

Om Naturbruksprogrammet
Följande kurser ingår som gemensamma karaktärsämnen på Naturbruksprogrammet.
Dessa kurser räknas som särskild behörighet.

GEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN  Poäng
ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
ARL1202 Projekt och företagande 50
BI1204 Ekologi 50
BI1205 Kretslopp 50
BI1208 Växt- och djurliv 50
DAA1201 Datorkunskap 50
NAM1201 Arbetsliv naturbruk 100
TRKT1401 Basmaskin körning 50