Kurser

Kurser inom utbildningen Gårdsmästare

Affärsmetodik, 10 Yh-poäng
Kursen omfattar momenten personlig försäljning, marknadsföring, mervärde/varumärke, anbud och anbudsförfarande, kontrakt, förhandling, kreditupplysning och inkasso.

Personal och administration, 20 Yh-poäng
Kursen omfattar momenten personaladministration (löner, semester, övertidsersättning, OB, sjukdom, tjänsteledighet osv.), ledarskap och konfilkthantering, kollektivavtal och arbetsmiljö och säkerhet.

Företagsutveckling och affärsalternativ, 20 Yh-poäng
Kursen omfattar momenten omvärldsanalyser för företagsutveckling, landsbygds utveckling, terminshandel, placering, extern investering i företaget, finansiering, kontakt skapande gentemot affärspartners och myndigheter, finansiering samt konkurs och rekonstruktion.

Företagsstruktur, 5 Yh-poäng
Kursen omfattar momenten företags policys, representation, försäkringar, ägande/företagsformer, generationsskiften och övertagande av fastigheter och företag och tillvägagångssätt vid startande av ett företag.

Certifiering och lagar, 5 Yh-poäng
Kursen omfattar momenten krav, lagar, regler och tillstånd från samhället, vilka möjligheter för företagande ger samhället, certifieringar som används inom branschen och branschorganisationer.

LIA Gårdsmästare, 10 Yh-poäng
Målet med LIA inom Gårdsmästarprogrammet är att analysera ett företag inom den gröna sektorn. Företagsanalysen används till examensarbetet.

Projektarbete 30 Yh-poäng
Examensarbetet omfattar två kompletta affärsplaner som förslag på företagsutveckling i ett befintligt företag inom den gröna sektorn.