IMY

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion är för elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram. Programmet ska leda till att eleven kan etablera sig på arbetsmarknaden, eller bli antagen på ett yrkesprogram.