Djurvårdare

Här på skolan får du möjlighet att umgås med de flesta vanliga och ovanliga sällskapsdjuren. Eleverna får lära sig hur man sköter om och läser djuren, hur man miljöberikar deras vardag och hur man föder upp sällskapsdjur.

När djuren blir sjuka är det viktigt att man kan ta hand om dem på bästa sätt. Därför finns det möjlighet att läsa djurens hälso- och sjukvård 1 och även fördjupningskursen Djurens hälso- och sjukvård 2.

Satsar du på en framtid som djursjukskötare, djurvårdare eller veterinär är det perfekt start i karriären.

I tillval kan man även läsa kurserna Hundkunskap 1 och Hundkunskap 2 för dem som vill arbeta med hundar. Elever som läser detta kurserna med godkänt betyg samt praktik inom hundverksamhet om minst 4 veckor, får ett intyg att de är behöriga att starta eget hunddagis eller anställas som hundskötare på hunddagis eller pensionat. Se specifika krav enligt Jordbruksverkets Paragraf 16.

Utbildningen är upplagd så att man är förberedd för ett arbete som djurskötare eller hundskötare på hunddagis.

Utökad behörighet D9 Hund/katt

Vi erbjuder våra elever som läser djurvårdsinriktning att genomföra kurs för D9 kompetens.

Kursplanen är godkänd av Jordbruksverket och uppfyller kraven för Djurvårdare på Nivå 2 enligt föreskrifterna i D8 och D9.
Grundkurs i läkemedelshantering ger den som arbetar/skall arbeta möjlighet att injicera subcutant och intramuskulärt som uppföljande behandling, det vill säga efter att en veterinär har undersökt djuret. Utan grundkurs i läkemedelshantering får djurvårdaren inte injicera över huvud taget.

Under kursen behandlas de teoretiska och praktiska avsnitten som ingår för att erhålla kunskapsbevis, som måste innehas, för att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal.

Hur är utbildningen upplagd?

Under första året inriktar vi utbildningen på att få en god förståelse för hur djur fungerar. Du läser olika kurser med innehåll som exempelvis anatomi, beteenden i naturliga livsmiljöer, skötsel och djurskydd.

Vi fokuserar mycket på den praktiska hanteringen av djur och stall. Vi varvar teori och praktik i vårt nya fina djurstall. Att kunna sitta i klassrummet och titta ut på djuren genom glasfönstret förhöjer verkligen motivationen.

Under år två och tre kan du välja fördjupningskurser beroende på hur ditt djurintresse utvecklas. Du inriktar även din praktik på det område som intresserar dig.  En annan viktig del av sista åren är de kunskaper inom djursjukvård du skaffar dig, till exempel hur man hanterar sjuka djur och hur de påverkas av läkemedel.

Du får även prova på skötsel av lantsbruksdjuren ko, gris och även häst.

Efter dina tre år är du väl förberedd för en framtid som djurvårdare, antingen direkt efter examen eller efter högre studier.

Efter gymnasiet kan du jobba som djurvårdare inom till exempel:
Djurpark, zoohandel, hundskötare
Driva eget hunddagis/pensionat
Djursjukvård
Hundtränare
Hundfrisör

Efter vidare högskolestudier kan du utbilda dig till:
Veterinär, djursjukskötare
Djurskyddsinspektör, zoolog
Hundförare inom polisen
Du kan genom dina 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) inrikta din praktik på din önskade yrkesbana.

 

Programplan yrkesutgång Djurvårdare, klicka här!