Hundstallet

I skolans moderna hundstall får du som internatelev i första hand ta med dig egen hund. I mån av plats får även elever som inte bor på skolan hyra en boxplats. Turordningen är de elever som läser fördjupningskurser inom Hund får företräde.

Hundstallet består av

  • 9 st ljusa fina boxar med golvvärme, hundlucka och sluss
  • Egen rastgård till varje hund
  • Upphöjd sittplats under tak till varje rastgård
  • Skötselavdelning med trimrum och möjlighet till hundbad
  • Träningsplan utanför stallet

Elever som vill ha sin hund på skolan anmäler det via en särskild blankett till Julia Hagelvik via epost som är ansvarig hundlärare. Ansökan sker terminsvis. Om eleven inte sköter sin hundplats i avseende på rengöring, tillsyn och säkerhet kan platsen sägas upp med omedelbar verkan. Även elever som har hög frånvaro kan även få hundplatsen uppsagd.

Hunden får genomgå en lättare hanterings- och lydnadstest för att garantera lugn och en hög säkerhet i hundstallet.

Krav för att hundarna ska få vistas i hundstallet är att hunden

  • ska vara över 5 månader,
  • ska vara veterinärvårdsförsäkrad,
  • ska vara vaccinerad mot valpsjuka, HCC och parvo samt
  • ha genomgått hanterings- och lydnadstest.

Betalningen sker en gång i månaden. Uppsägningstiden är 1 månad.