Inriktning Skog

Läs senaste informationen här!

Glädjande för skogsindustrin

Skogsindustrin i Skåne formligen skriker efter arbetskraft. Önnestadsgymnasiet och ägaren Hushållningssällskapet Skåne kan bli räddningen. Ambitionen är att trygga rekryteringen för de gröna näringarna, att med kontinuitet kunna erbjuda välutbildad arbetskraft inom de olika områdena.

Under många år har Önnestadsgymnasiet varit en mycket viktig aktör i ansträngningen att förse Skånes produktionsjordbruk med kvalificerad och duktig arbetskraft. Snart kommer skolan att spela en lika viktig roll för skogsindustrin i regionen. Hösten 2017 sjösattes nämligen Inriktning Skog med fem nya yrkesutgångar

  • Maskinförare
  • Skogsvårdare
  • Jakt- & Viltvårdare
  • Fiske- & Vattenvård 

Erfarenhet visar att APL-perioden (15 veckor) är viktig. Elever som visar framfötterna får ofta jobb på sin APL-plats. Övriga skaffar sig ett viktigt kontaktnät inför framtiden.

Genom att läsa utökat program kan samtliga elever på Skog få ytterligare naturvetenskaplig behörighet. Skogsvårdare med utökat program kan exempelvis läsa vidare till jägmästare och skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.