Skogsvårdare

Behovet av arbetskraft från de fem yrkesutgångarna är allmänt stort men nästan extremt när det gäller de två som står skogsindustrin allra närmast – maskinförare och skogsvårdare. 

Det behövs både maskinförare till traditionellt avverkningsarbete och skogsvårdare med hög kompetens för att vårda Skånes värdefulla lövskogar.

Utbildningen till skogsvårdare ger en bred kunskap i hur skogen vårdas bäst med handkraft och som mervärde goda kunskaper i att hantera en skotare. Den breda utbildningen innebär att jobbet blir omväxlande. Ena dagen vårdas skogen med motor- och röjsåg, den andra handlar det om att trixa fram en stor skotare i skogen. Däremellan finns plats för plantering och skogsinventering.

Programplan Skog yrkesutgång Skogsvårdare, klicka här!