Fiske- & Vattenvård

Naturen är vårt klassrum!

Valet är lätt om du vill lära dig mer om sportfiske, fiske- och vattenvård och vattenbruk. Utbildningen ger dig en bred kunskap inom alla dessa områden, vilket ger dig en stor möjlighet till arbete i en bred bransch efter utbildningen. Du har här även valet att stå rustad inför en framtid på universitet och högskola.

Utbildningen är praktisk till sin karaktär och mycket tid inom fördjupningen spenderas i fält. Där får du lära dig mycket om olika fiskarter och prova på många fiskemetoder. Detta gör vi genom att besöka många olika vatten och miljöer. Vi fiskar och studerar mycket i närområdet men gör även resor till populära fiskeplatser. För att kunna arbeta som guide innehåller dagarna ledarskap och guideteknik.

Våra vatten har en stor potential att förse oss med fisk och fiskeupplevelser. Att få arbeta med att förbättra våra vattenmiljöer och fiskemöjligheter är ett drömjobb för många. Därför satsar vi på en praktisk fördjupning i vilka åtgärder som behövs.

Under utbildningen gör du 15 veckors praktik. Då har du möjligheten att knyta viktiga kontakter och lära dig det du är extra intresserad av. Praktiken kan vara på hemmaplan men även utomlands.

 

Utbildningen ger dig även:

  • Elfiskecertifikat
  • Fisketillsynsutbildning
  • Förarbevis ATV
  • Motor- och röjsågsutbildning

 

Detta kan du bli efter utbildningen:

  • Fiskeguide
  • Fiskevårdare
  • Vattenvårdare
  • Fiskodlare
  • Naturguide
  • Egen företagare

Programplan Skog yrkesutgång Sportfiskeguide, klicka här!