Lantbruksdjur

Villkorad läkemedelshantering D9 Gris

Vi erbjuder våra elever som läser lantbruksinriktning/lantbruksdjur att genomföra kurs för D9 kompetens gällande gris. Kursplanen är godkänd av Jordbruksverket.

Semin Nöt

Möjlighet för de elever som läser lantbruksdjur specialisering är bl.a. semin på nöt.

 

Mjölkkorna det vita guldet

 

 

Besättningen
Önnestadsgymnasiet har cirka 75 årskor av raserna SLB/Holstein, SRB samt Jersey med rekrytering.

 

 

 

 

 

Under många år har ett stort intresse funnits för avelsarbete hos personalen.

Detta har resulterat i att våra kor är friska och hållbara. Besättningen är ansluten till IndividRAM och mjölken levereras till Skånemejerier.

Under leveransåret 2011 var skolans besättning den ledande inom sin krets i Skånesemin.

 

 

Bete
Alla mjölkkor och blivande mjölkkor som är över 6 månader gamla hålls på de 27 ha beten under betessäsongen, som ligger i anslutning till mjölkkostallet. Alla djuren går ute dygnet runt.

I slutet av april anordnas varje år ett betessläpp av mjölkkorna som är öppet för allmänheten.

 

Gris en plats med knorr

Produktion
Skolan har en traditionell smågrisproduktion om 128 suggor. Suggorna är en tvåraskorsning mellan Svensk Lantras och Yorkshire, suggorna är enfärgade vita. Suggorna betäcks med galtar av rasen Hampshire, tvåfärgade vita och svarta. Kultingarna blir därmed en treraskorsning och får varumärket Pigham. Målet för produktionen är att producera cirka 26 avvanda smågrisar per sugga och år.


Grisstallet är ett stall i från slutet av 1970-talet som totalrenoverades under 2012. Sinsuggorna hålls på djupströbädd i en oisolerad byggnad med enskilda ätbås. När det är dags för suggorna att grisa flyttas de till smågrisavdelningen. Smågrisavdelningen är isolerad med golvvärme för bästa möjliga komfort för suggan och kultingarna. Vid avvänjningen flyttas kultingarna till tillväxtavdelningen och suggan till betäckningsavdelningen. I tillväxtavdelningen lever de avvanda smågrisarna tillsammans med sina syskon i ett varmt isolerat stall.

 

 

 

Programplan Lantbruk yrkesutgång Lantbruksdjur, klicka här!