Yrkeshögskolan

För närvarande vi inte något intag planerat till Driftledare 300 Yh poäng eller Gårdsmästare 100 Yh poäng. Vid förfrågan och intresse kontakta Mikael Ohlsson, tel 0768-19 65 85 eller 0722-30 21 21 alt.  e-post 

Önnestads Yrkeshögskola
Norra Europas ledande gröna yrkeshögskola beläget i Sveriges livsmedelscentrum, Kristianstad

Inom Yrkeshögskolan erbjuds eftergymnasiala yrkesutbildningar inom produktionslantbruket.
De utbildningar som finns inom yrkeshögskolan är skräddarsydda efter olika branschers efterfrågan på kompetens.
Yrkeshögskoleutbildningar innehåller praktiska kurser som genomförs hos företag i branschen, de benämns Lärande I Arbete (LIA).
De studenter som genomför en Yrkeshögskoleutbildning har i 6 fall av 10 arbete inom utbildningsområdet en månad efter examen.

Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida hittar du här.

Vilka är Önnestads Yrkeshögskola?

Önnestads Yrkeshögskola ingår i Hushållningssällskapet Skånes dotterbolag HUSKAB sedan 2010. HUSKAB är ett utbildningsföretag som bedriver gymnasium och yrkeshögskola, med inriktning mot den gröna sektorn. Skolan har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talets andra hälft, då skolan ingick i Sveriges första Folkhögskola.

Vad kan du förvänta dig av undervisningen?

Den teoretiska undervisningen bedrivs i kulturhistoriska byggnader i parkmiljö i utkanten av Önnestads by, i vindbruset från Nävlingeåsen. Skolan är en mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenhet, här ges utrymme för dig att förvärva teoretiska kunskaper och tillämpa dem praktiskt. Vi erbjuder dig moderna stallar, verkstad, maskiner och redskap i Kristianstadsslättens odlingslandskap samt på Olahus, Stoby utanför Hässleholm.