Personal och föreläsare

Under läsåret 2016-2017 har följande personal och föreläsare huvudansvaret för respektive kunskapsområde

Mikael Ohlsson Utbildningsledare Yrkeshögskolan
Nils Helmersson HIR Skåne Energi/Bioenergi
Markus Stenberg Växtodling, Fältmaskiner, Maskinsystem
Therese Ljungberg HIR Skåne Inomgårdsteknik
Camilla Persson HIR Skåne Växtodling
Henrik Strindberg Växtodling
Gabriella Foschi Lundmark Animalieproduktion
Joachim Bengtsson Personal, Administration och Ledarskap
Alf Delfin LRF Konsult Ekonomikurser
Anders Dahlsjö LRF Konsult Ekonomikurser
Johanna Arvidsson LRF Konsult Marknad och Juridik
Margret Månsson LRF Konsult Marknad  och Juridik
André Stenshed Företagsutveckling, Affärsalternativ
Olof Friberg HIR Skåne Inomgårdsteknik