Fiske- & vattenguide

Program
Naturbruk

Inriktning
Naturturism

Yrke
Fiske- & vattenguide

Programkod
NBNAT-FV-ÖD-F

Fiske- & vattenguide

Lär dig leda grupper, med naturupplevelser och naturvårdsarbete som fokus. Att arbeta med naturturism och naturvägledning innebär att du guidar människor i naturen under olika upplevelser. Du informerar, leder och instruerar människor i olika sammanhang och i olika typer av natur med koppling till vatten. Du tränar ditt ledarskap, utvecklar dina praktiska och teoretiska kunskaper samt får kännedom om branschen. Du väljer att specialisera dig för att exempelvis bli naturvägledare, fiskeguide eller fiske- och vattenvårdare. Om du är intresserad av att arbeta med fiskodling finns det som en tillvals möjlighet.

År 1

Ditt första år på Fiske- & vattenguide handlar mycket om att få en förståelse för livet i och omkring vatten. Detta görs bäst ute och på plats i naturen. Du får kunskaper om mångfalden av organismer i deras miljö för att förstå deras funktion. Du får arbeta med natur- och vattenvård för att bevara biologisk mångfald. Du får fördjupa dina kunskaper om olika fiskarter och fisketekniker. När vi vistas ute är matlagning och service några grundbultar. Året ger dig också inblick i kommunikation och naturvägledningens grunder. Du får en förståelse för gruppdynamik, ledarskap och naturupplevelsers betydelse för hälsa och välmående.

År 2

Under ditt andra år utvecklar du ditt ledarskap och använder dina kunskaper inom naturvård och sportfiske genom att leda olika aktiviteter med kopplingar till vatten. Aktiviteterna du leder kan till exempel  vara fiske, kanoting, fågelskådning och naturvård. Du gör undersökningar i natur och vatten och planerar för olika biotopåtgärder.

År 3

 • Elfiske
 • Fiskelagstiftning
 • Specialisering inom fiske, fiskevård eller fiskodling.
 • Planera och genomföra biotopvård
 • Efter det här året har du goda kunskaper  av vad som krävs för  att driva eget företag inom naturturism. 
 • Du har också utvecklats inom din inriktning och tagit steget in i arbetslivet genom branschnormerade kurser och certifieringar
Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 600
Svenska 1100
Engelska 5100
Historia 1a50
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a50
Programgemensamma karaktärsämnen 400
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Inriktning Naturturism 600
Marken och växternas biologi100
Motor- och röjmotorsåg 1100
Mångbruk av skog100
Naturturism 1100
Naturturism 2100
Terrängtransport100
Programfördjupning, Examenskurser 300
Fiske & Vattenvård 1100
Fiske & Vattenvård 2200
Programfördjupning, Övriga kurser 300
Matlagning 1//Svenska 2 (grund beh hög)100
Aktiviteter och upplevelser100
Bevarandebiologi100
Individuellt val. Förslag på kurser 200
Svenska 3 (grund beh hög)100
Engelska 6 (grund beh hög)100
Aktivitetsledarskap100
Gymnasiearbete 100
2500

Praktik

Möjliga certifikat

 • ATW
 • Motor- och röjsågskörkort
 • Elfiske

Efter gymnasiet

 • Fiskeguide
 • Naturguide
 • Naturvägledare
 • Äventyrsguide
 • Reseledare
 • Naturturismföretagare
 • Fiskevårdsarbetare
 • Fiskodlare
 • Fiskebutik
 • Natur och äventyrsbutik
 • Aktivitetsledare

Efter fortsatta studier

 • Naturpedagog
 • Biolog/limnolog
 • Idrottslärare
 • Polis