Jakt & viltvård

Program
Naturbruk

Inriktning
Skogsbruk

Yrke
Jakt & -viltvårdare

Programkod
NBSKG-JV-ÖD-F

Jakt & viltvård

Utbildningens fokus är mot en hållbar utveckling: 

Jakt- och viltvårdsutbildningen ska utveckla dina kunskaper och förmågor samt ge lärande för livet. Efter studenten ska eleven kunna arbeta inom viltförvaltning eller den skogliga sektorn med dem olika arbetsuppgifter som det innebär. 

Som elev får du bland annat träna på att genomföra olika jaktarrangemang med jaktledning ur en professionell syn och tänkande (planera, leda och utvärdera)med jaktgäster eller i klassen. 

Du får även kunskaper i hur man arbetar med en adaptiv viltförvaltning samt erfarenhet av olika jaktformer och viltslag.

På våra övningsmarker runt Önnestadsgymnasiet är det fältviltet och fältviltvården som är i fokus. Medan vi på vår skogsfastighet Jonstorp, norr om Osby är det klövviltet som dominerar såsom älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin och mufflon. Där finns bland annat även ett vilthägn på ca 90 ha, avelshägn för vildsvin och två träningshägn för vildsvinshundar. På Jonstorp finns också klassrum och ett mindre slakteri samt möjlighet för övernattning.

Sammanfattning av Jakt och viltvårdsutbildningen (3 år)

 • Vapen och skytteutbildning (hagel- och kulvapen)
 • Artkunskap, växter, djur samt mikrobiologi
 • Tolkning och upprättning av skogsbruksplan och viltbruksplan
 • Viltvård och adaptiv viltförvaltning
 • Jaktledning, jaktmetoder och jaktarrangemang
 • Tillvaratagning och förädling av vilt
 • Hundrasers användning i jakten
 • Skötsel, drift och förvaltning av vilthägn
 • Uppfödning av vilt
 • Motorsåg-, röjsåg- och skogsskötselutbildning
 • 15 veckors APL inom utbildningen
 • Gymnasiearbete

Årskurs 1

Under första året kommer du att få grundläggande kunskap om växter och djur men även olika brukningssätt av vår natur.

Även en grundläggande teoretisk och praktisk utbildning i motorsåg och röjsåg samt skogssköttsel.

Basmaskinkörning med traktor och ATV kommer också att genomföras under första året.

Du har även möjlighet att läsa Jägarexamen som är förlagd till kvällstid.

Möjlighet att träna på skolans skyttesimulator samt skolans övningskranar.

Årskurs 2

När du avlagt jägarexamen har du möjlighet att söka licens hos polismyndigheten för jaktcvapen. Under skoltid förvaras vapnen i skolans vapenkasun.

Du kommer att genomföra en jaktledarutbildning genomför och tränar ni på att leda olika jaktformer som jaktledare samt skytteträning. Vi arbetar även med viltvård i olika former. Grundläggande viltbiologi, sjukdommar och skador som viltet kan orsaka. det ingår även tillvaratagning av vilt samt att få en inblick i uppfödningsteknik samt hägndrift.

Terrängtransport och Virkestransport med skotare, virkeslära genomför ni även under detta läsår.

Årskurs 3

Under detta läsår kommer du som elev att fördjupa dina kunskaper i genomförandet av praktisk jaktledning och jakter.

Genom utbyte kommer du att få uppleva andra miljöer och arter som inte är vanliga i södra sverige. Kunskaper om eftersök och olika jakthundar. Du kan fördjupa dina kunskaper i tillvaratagning av vilt och utbildning till Viltundersökare. Under din APL (praktik) kan du fördjupa i uppfödning, hägndrift eller tillvaratagning. ingår i utbildningen. Under din sista APL kommer du att genomföra ditt Gymnasiearbete och här har du möjlighet att fördjupa dig under ditt valda specialområde.

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 600
Svenska 1100
Engelska 5100
Historia 1a50
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a50
Programgemensamma karaktärsämnen 400
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Inriktning SKOG 700
Marken och växternas biologi100
Motor- och röjmotorsåg 1100
Mångbruk av skog100
Skogsskötsel 1100
Virkeslära100
Terrängtransport100
Virkestransport med skotare100
Programfördjupning 500
Jakt & Viltvård 1100
Jakt & Viltvård 2200
Jaktförvaltning100
Skogsskötsel 2//Svenska 2 (grund beh hög)100
Individuellt val. Förslag på kurser 200
Jakt & Viltvård spec tillvaratagning100
Jakt & Viltvård spec hägndrift och uppfödning100
Svenska 3 (grund beh hög)100
Engelska 6 (grund beh hög)100
Gymnasiearbete 100
2500

Möjliga certifikat

 • Jägarexamen – teori och praktik
 • Jaktledarutbildning
 • Traktorkort, Atv 
 • Motorsåg och röjsåg (Säker skog: RA, A, B)
 • Gröntkort (Modern miljöhänsyn i skogen)
 • Förarbevis ATV (Fyrhjuling) Säker skog nivå A (B)
 • Hygienutbildning
 • Viltundersökarutbildning

Eftergymnasiala utbildningar

 • Fiske och Jaktguide; Yh Forshagaakademin
 • Kvalificerad Viltförvaltare; Yh Trollhättans Folkuniversitet
 • Viltmästare; Svenska Jägarförbundet/Viltmästarförbundet
 • Skogsmästare, SLU Skinnskatteberg
 • Skogsbrukstekniker, YH , Ljusdal, Dille gård (Krokom), Gammelkroppa Filipstad
 • Hållbart familjeskogsbruk; Linnéuniversitetet Växjö
 • Skog och träteknik; Linnéuniversitetet Växjö
 • Landskapsvetare; Kristianstad Högskola
 • Jägmästarprogrammet; SLU Umeå
 • SLU (övriga utbildningar) Alnarp, Uppsala, Umeå
 • Finns även intressanta utbildningar på Lundsuniversitet, Högskolan Halmstad mm
 • Diverse skog/skogssmaskinutbildningar; Stora Segerstad