Skogsvård

Program
Naturbruk

Inriktning
Skogsbruk

Yrke
Skogsvårdare

Programkod
NBSKG-SV-ÖD-F

Skogsvård

Sammanfattning av Skogsvårdare (3 år)

 • Artkunskap, växter, djur 
 • Tolkning och upprättning av skogsbruksplan 
 • Motorsåg-, röjsåg- och skogsskötselutbildning
 • 15 veckors APL inom utbildningen
 • Gymnasiearbete

Årskurs 1

Under första året kommer du att få grundläggande kunskap om växter och djur men även olika brukningssätt av vår natur.

Även en grundläggande teoretisk och praktisk utbildning i motorsåg och röjsåg samt skogsskötsel.

Basmaskinkörning med traktor och ATV kommer också att genomföras under första året.

Du har även möjlighet att läsa Jägarexamen som är förlagd till kvällstid.

Möjlighet att träna på skolans övningskranar.

Årskurs 2

Under detta läsår kommer ni att fördjupa er i motorsåg och röjsåg samt skogsskötsel.

Terrängtransport och Virkestransport med skotare, virkeslära genomför ni även under detta läsår.

Årskurs 3

Under detta läsår kommer ni att läsa skogsskötsel special kurser som inriktar sig på ädellöv och tätortsnära skogsskötsel och Natur och landskapsvård.

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 600
Svenska 1100
Engelska 5100
Historia 1a50
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a50
Programgemensamma karaktärsämnen 400
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Inriktning SKOG 700
Marken och växternas biologi100
Motor- och röjmotorsåg 1100
Mångbruk av skog100
Skogsskötsel 1100
Virkeslära100
Terrängtransport100
Virkestransport med skotare100
Programfördjupning 500
Motor- och röjmotorsåg 2100
Skogsskötsel spec, tätortsnära100
Skogsskötsel 2100
Skogsskötsel spec skötsel av natur100
Skogsskötsel spec, ädellöv//Svenska 2 (grund beh hög)100
Individuellt val. Förslag på kurser 200
Svenska 3 (grund beh hög)100
Engelska 6 (grund beh hög)100
Jakt & Viltvård 1100
Motor- och röjmotorsåg 2100
Gymnasiearbete 100
2500

Möjliga certifikat

 • Traktorkort
 • Motorsåg och röjsåg (Säker skog: RA, A, B, C)
 • Gröntkort (Modern miljöhänsyn i skogen)
 • Förarbevis ATV (Fyrhjuling) Säker skog nivå A (B)

Eftergymnasiala utbildningar

 • Skogsmästare, SLU Skinnskatteberg
 • Skogsbrukstekniker, YH , Ljusdal, Dille gård (Krokom), Gammelkroppa Filipstad
 • Hållbart familjeskogsbruk; Linnéuniversitetet Växjö
 • Skog och träteknik; Linnéuniversitetet Växjö
 • Landskapsvetare; Kristianstad Högskola
 • Jägmästarprogrammet; SLU Umeå
 • SLU (övriga utbildningar) Alnarp, Uppsala, Umeå
 • Finns även intressanta utbildningar på Lundsuniversitet, Högskolan Halmstad mm
 • Diverse skog/skogssmaskinutbildningar; Stora Segerstad