Läsåret 2022-2023 / 2023-2024

Läsåret 2022-2023 / 2023-2024

Läsår 16 aug 2022 till 9 juni 2023

 • 30 september
 • 2 december
 • 17 mars
 • 9 juni

2 juni 2023

Utspring

11:20 NB20LNT

11:30 NB20SKO

12:30 NB20DJRD

12:40 NB20DJHÄ/HU

Elevernas läsår: 2023-08-15 – 2024-06-05

Höstterminen: 2023-08-15 – 2023-12-22 ( Internatet öppnar 2023-08-14 för årskurs 1 )

Vårterminen: 2024-01-09 – 2024-06-05

 1. Inga mobiltelefoner på lektionerna, om inte ansvarig lärare godkänner det.
 2. Rökning är ej tillåtet på skolans område, gäller även kvällstid.
 3. Nolltolerans för alkohol och droger gäller. Du får inte förvara eller inta någon form av alkohol eller andra former av droger. Du får självklart inte heller vara berusad inom skolans område.
 4. Privat motorfordonstrafik är förbjuden på skolans och folkhögskolans område under skoltid.
 5. Mat och dryck är inte tillåtet i lektionssalarna om inte ansvarig lärare godkänner det. Vi hjälps åt att hålla ordning i salarna och sätter upp stolarna efter lektionen.
 6. Det är ej tillåtet att ha smutsiga arbetskläder eller arbetsskor i matsal, klassrum eller på internatet.
 7. Kom i tid och ha med dig rätt utrustning till lektionen. Anmäl frånvaro enligt rutin.
 8. Använd inte otillåtna hjälpmedel/plagiat eller metoder på prov och inlämningar.
 9. Eleven lånar skolans läromedel mm och ansvarar för dessa. Exempelvis läroböcker, Chromebooks eller arbetskläder.
 10. Stör ej undervisningen på skolan.

Konsekvenser

 1. Undervisande personal har rätt att omhänderta mobiltelefonen.
 2. Rökning är enligt tobakslagen förbjudet på alla skolor i Sverige. All överträdelse rapporteras till vårdnadshavare samt till rektor för vidare åtgärd.

3-9. All överträdelse rapporteras av personal eller elev till mentor som sedan rapporterar till vårdnadshavare och/eller till rektor för vidare åtgärd.

 1. Avvisning från lektion. All överträdelse rapporteras av undervisande lärare till mentor som meddelar rektor för vidare åtgärd. Vårdnadshavare informeras.

Med vidare åtgärd menas tillsägelse, muntlig eller skriftlig varning och i sista hand avstängning från undervisningen.

Vidare åtgärd kan även innebära avstängning från boendet och/eller ersättningskrav vid t.ex. förstörelse.