Omfattning
215 YH-poäng (ca 1 år)

Examen
Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad
Ja

Undervisningsspråk
Svenska och engelska

Studietakt
100%

Kvalifikationsnivå (SeQF)
5

Studerandeavgift
Nej

Driftledare lantbruk (YH)

Utbildningen ger möjlighet till eget företagande eller stimulerande ledarjobb!

OBS! Inget YH-intag 2024.

YH-utbildning Driftledare Lantbruk

Driftledare lantbruk är en yrkeshögskoleutbildning som ges varje år i Önnestad. Utbildningen fyller ett tomrum i branschen, där bristen på kompetent arbetskraft inom driftsledning är stor och väntas öka ytterligare det kommande decenniet.

Driftledare Lantbruk är en vuxenutbildning som riktar sig till dig med minst ett års yrkeserfarenhet på heltid inom lantbruksarbete med lantbruksdjur och växtodling. Utbildningen på Önnestads yrkeshögskola – som är en av Sveriges absolut modernaste och grönaste utbildningsanläggningar – är CSN-berättigad, omfattar 215 yrkeshögskolepoäng och leder till yrkeshögskoleexamen. 

Företagande och ekonomi

Fokus i utbildningen ligger på företagande och ekonomi och fördjupning erbjuds inom växtodling eller lantbruksdjur. Föreläsningar varvas med olika projekt och enskilda arbeten. Studiebesök, gästföreläsare och LIA praktik (lärande i arbetslivet) ingår som en viktig del i utbildningen.  

Driftledare lantbruk ger dig som student, förutsättningar för att självständigt planera, genomföra och utveckla den befintliga produktionen på ett lantbruksföretag.

Flera olika organisationer – däribland LRF och Hushållningssällskapet – står bakom utbildningen. 

Du är behörig att antas till Driftledare lantbruk om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Kurser
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Lantbruksdjur 1, 100p

  • Lantbruksmaskiner 1, 100p

  • Växtodling 1, 100p

Lantbruksarbete med lantbruksdjur och växtodling.

Följande utbildningsblock och terminstider:

Block 1: Lantbruksdjur och växtodling
2022-11-14 – 2022-12-23
2023-01-09 – 2023-04-14

Block 2: Ekonomi och driftledning
2023-10-16 – 2023-12-22
2024-01-08 – 2024-04-05

Följ eleverna på utbildningen via Facebook!

Eleverna berättar

Att utbildningen fyller ett viktigt tomrum i branschen råder det ingen tvekan om. Även bland eleverna har den varit efterlängtad, och en del av dem har väntat i år på att få studera här hos oss. 

Vi satte oss ner med några elever och lät dem berätta om varför de valde att söka in till utbildningen, vad som fick dem att göra valet och vad de tycker är extra positivt med att studera till driftledare på Önnestads Yrkeshögskola.

”Jag har väntat på den här utbildningen i två år, och nu äntligen.”

”Det som fick mig att välja är att det är jobbuppehåll, att vi läser under lågsäsong.”

”Jag gillar att utbildningen är konkret och kopplad till det vi ska göra.”

”Lärarna är måna om att alla ska lära sig.”

”Genom att gå utbildningen får jag en trygghet i branschen.”

”Lektionerna är frivilliga men ändå är de fullsatta.”

”Man vill gå, man slarvar inte bort den här chansen.”

”Min chef är väldigt positiv till att jag går den här utbildningen. Jag pluggar för att bli bättre på mitt jobb, inte för att byta det.”