Frånvaro

Skolan är Din arbetsplats! Liksom på andra arbetsplatser har Du skyldighet att infinna Dig punktligt och delta i skolarbetet efter skolans arbetsordning. Om Du har varit frånvarande från lektion, har Du själv skyldighet att ta reda på innehållet i lektionen och uppgifter som givits.

För att erhålla studiebidrag måste Du bedriva studier på heltid. Är frånvaron för hög betraktas det som deltidsstudier och Ditt studiebidrag dras in. Även hög frånvaro i en enskild kurs kan leda till indraget studiebidrag.

Ett bra och enkelt sätt att följa frånvaron är via Skola24. Du som är förälder har möjlighet att fylla i blanketten och skicka den till oss, så kommer ett inlogg att skickas till dig via mail.