Frånvaro

Skolan är Din arbetsplats! Liksom på andra arbetsplatser har Du skyldighet att infinna Dig punktligt och delta i skolarbetet efter skolans arbetsordning. Om Du har varit frånvarande från lektion, har Du själv skyldighet att ta reda på innehållet i lektionen och uppgifter som givits.

För att erhålla studiebidrag måste Du bedriva studier på heltid. Är frånvaron för hög betraktas det som deltidsstudier och Ditt studiebidrag kan dras in. Även hög frånvaro i en enskild kurs kan leda till indraget studiebidrag.

Ett enkelt sätt att följa elevens frånvaro är genom att skapa ett konto i Skola24.
Om du som vårdnadshavare vill skapa ett konto, fyll i blanketten nedan och skicka den till oss, alternativt kan du maila in motsvarande uppgifter till anna.ruus@onnestadsgymnasiet.se

Skola24-blankett