Program
Naturbruk

Inriktning
Lantbruk

Yrke
Växtodling

Programkod
NBLAN-VL-ÖD-F

Växtodling

Var med och skapa maten på våra tallrikar

Genom yrkesutgång Växtodling får du chansen att prova på yrket på riktigt innan det är dags att ge sig ut i verkligheten. 

På Önnestadsgymnasiet odlar vi en stor mängd av olika grödor, som exempelvis spannmål, potatis, vall och sockerbetor. Såväl konventionell som ekologisk växtodling står på schemat. 

Grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om jordarter, ogräs och grödor ingår i utbildningen. Likaså service och reparationer av olika typer av jordbruksmaskiner. Eleverna kan under sin utbildningstid bli erbjudna både traktorkort och sprutcertifikat för kemiska växtskyddsmedel.

Årskurs 1

Under ditt första år får du grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i växtodling.

Vi går igenom allt från sådd till skörd och du får även lära dig mer om aktuella grödor. Under ditt första år får du även praktik eller APS på skolans jordbruk.

Årskurs 2

Under ditt andra år startar terminen med skördepraktik på skoljordbruket. Då ska alla grödorna tröskas och du får vara med under skördearbetet och testa på och lära dig att tröska.

Därefter följer höstsådd, upptagning av potatis samt betupptagning. När skördepraktiken är färdig är det dags för APL ute på en gård.

Under ditt andra år hos oss börjar du även läsa växtodling 2 där du fördjupar dig mer om odlingsplaner, ekonomi, miljöregler osv. Vi varvar även in studiebesök som tex. KLF, Lyckeby stärkelsefabrik mm.

Årskurs 3

Ditt sista år startar även det med skördepraktik. Den här gången har du din praktik ute på en gård utanför skolan där du är med under skörden. Du har även en senare praktikperiod under hösten där du är med under förekommande sysslor såsom höstsådd, betupptagning och potatisupptagning.

Under ditt sista år läser du även kursen “Odling specialisering” där du fördjupar dig mer om gröda. Du läser dessutom en behörighetsutbildning för sprutcertifikat under ditt sista år och får möjlighet att ta förarbevis för lastmaskin och truck.

Jag ser fram emot att jobba med mycket praktiskt arbete och utevistelse.

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 600
Svenska 1100
Engelska 5100
Historia 1a50
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a50
Programgemensamma karaktärsämnen 400
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Inriktning Lantbruk 700
Marken och växternas biologi100
Djuren i naturbruket100
Fordon och redskap100
Lantbruksdjur 1100
Lantbruksmaskiner 1100
Byggnadsunderhåll100
Växtodling 1100
Programfördjupning, Examenskurser 200
Växtodling 2100
Växtodling – specialisering100
Programfördjupning, Övriga kurser 300
Serviceteknik – naturbruk 1100
Lastmaskiner & truckar100
Lantbruksmaskiner 2//Svenska 2100
Individuellt val. Förslag på kurser 200
Svenska 3 (grund beh hög)100
Engelska 6 (grund beh hög)100
Gymnasiearbete 100
2500
Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 600
Svenska 1100
Engelska 5100
Historia 1a50
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a50
Programgemensamma karaktärsämnen 400
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Inriktning Lantbruk 700
Marken och växternas biologi100
Djuren i naturbruket100
Fordon och redskap100
Lantbruksdjur 1100
Lantbruksmaskiner 1100
Växtodling 1100
Byggnadsunderhåll100
Programfördjupning 500
Lantbruksmaskiner 2100
Växtodling 2100
Odling – specialisering100
Serviceteknik – naturbruk 1100
Lastmaskiner och truckar100
Grundläggande behörighet högskola 300
Svenska 2100
Svenska 3100
Engelska 6100
Individuellt val (exempel på kurser) 200
Motor- och röjmotorsåg 1100
Gymnasiearbete 100
2800

Praktik

Första APS/APL har du praktik på skolans jordbruk med varierande grödor och jordarter. 

I åk 2 – 3 har du praktik först på skolan under skördepraktiken, därefter har du din första praktik ute på en APL-gård.

Din sista APL har du ute på APL-gårdar. Möjlighet finns även att göra utlandspraktik.

Möjlighet att ta

 • Traktorkort
 • Lastmaskinscertifikat
 • Truckcertifikat
 • Sprutcertifikat

Studera vidare

 • Agronom
 • Lantmästare
 • Driftledare

Resor

 • Väderstad
 • Sverigeresor

Arbete efter examen

 • Lantarbetare
 • Maskinförare
 • Traktorförare

Detta känns helt rätt

Vad kul! klicka på knappen nedan för att komma till ansökan.