Skogsbruk

Vår skogsbruksutbildning erbjuder dig tre olika inriktningar: Jakt- och viltvård, skogsvårdare eller maskin.

Om du väljer vår jakt- och viltvårds inriktning erbjuds du kunskap om arbete inom viltförvaltning eller den skogliga sektorn. Som elev får du genomföra olika jaktarrangemang med professionell jaktledning. Du får även kunskaper i arbete med en adaptiv viltförvaltning och erfarenhet av olika jaktformer och viltslag.

Väljer du istället vår skogsvårdare eller maskinutbildning får du som elev utbildning i växter, djur och olika brukningssätt av vår natur. Du får både praktisk och teoretisk kunskap i motor- och röjsåg, terrängtransport och virkestransport med skotare, virkeslära, skogsskötsel med mera.

Lär känna oss