Naturturism

Vår utbildning i naturturism erbjuder dig kunskaper i att leda och guida grupper under olika typer av naturupplevelser. Du tränar ditt ledarskap, utvecklar dina praktiska- och teoretiska kunskaper samt får kännedom om branschen. Du kan bl.a. fördjupa dina kunskaper i fiskevård, vatten- och biotopvård, samt får en utökad artkännedom om djur, fiskar, fåglar och växter.