Läsåret 2023-2024 / 2024-2025

Läsår: 15 aug 2023 till 5 juni 2024 / 13 aug 2024 till 5 juni 2025

  • Inflyttning/Incheckning Internat Årskurs 1. Måndag 12 augusti 13:00
  • Skolstart och Incheckning Årskurs 2 och 3 Tisdag 13 augusti. Incheckning internat från 08.00 Undervisning, se schema.
  • NB22LNT Måndag 29/7 APL
  • NB23LNT Måndag 5/8 APS Incheckning internat från 08.00

Elevernas läsår: 2023-08-15 – 2024-06-05

Höstterminen: 2023-08-15 – 2023-12-22 (Internatet öppnar 2023-08-14 för årskurs 1)

Höstlov: 2023-10-30 – 2023-11-03

Jullov: 2023-12-25 – 2024-01-08

Vårterminen: 2024-01-09 – 2024-06-05

Sportlov: 2024-02-19 – 2024-02-23

Påsklov: 2024-03-29 – 2024-04-05

Student: 2024-05-31

  • 29 september
  • 1 december
  • 2 februari
  • 2 maj

Ordningsregler Önnestadsgymnasiet

1. Respektfullt samspel
Jag ska visa respekt och behandla alla på Önnestadsgymnasiet med vänlighet och ta hand om djur, natur, lokaler, fordon, maskiner och utrustning som om de vore mina egna.

2. Studiero
Jag ska inte störa undervisningen på skolan och hjälpa till att bygga upp en positiv klassrumsmiljö.

3. Alkohol och droger
Jag ska inte komma till skolan påverkad av alkohol eller andra droger. Jag ska inte heller inta, eller förvara alkohol eller droger på skolans område.

4. Rökning och snusning
Jag ska inte röka på skolans område, vare sig det är dag eller kväll. Detta gäller även mig som röker E-cigg. Jag som snusar ska inte under lektionstid ta fram min snusdosa.

5. Mobiltelefonpolicy
Jag ska inte använda mobiltelefon under lektionstid.

6. Mat och dryck
Jag ska inte ta med mig mat eller dryck till lektionssalarna. Jag hjälper till att hålla ordning i klassrummet och sätter upp stolen efter mig.

7. Arbetskläder
Jag ska inte bära smutsiga arbetskläder eller arbetsskor i klassrummet, matsalen eller på internatet.

8. Fordon
Jag ska inte köra privata motorfordon på skolans eller folkhögskolans område under skoltid.

9. Punktlighet och utrustning
Jag ska komma i tid till lektionerna och se till att ha med mig rätt utrustning.

10. Fusk och plagiat
Jag ska inte använda otillåtna hjälpmedel, plagiat eller fuskmetoder på prov och inlämningar.

11. Skolans material
Jag ska ta ansvar för skolans lånade resurser, inklusive läromedel, Chromebooks och arbetskläder. Jag kommer att hantera dessa med omsorg och återlämna dem i gott skick.

Konsekvenser
Rökning är enligt tobakslagen förbjudet på alla skolor i Sverige. All överträdelse rapporteras till vårdnadshavare samt till rektor för vidare åtgärd.
Undervisande personal har rätt att omhänderta mobiltelefonen.
3-9. All överträdelse rapporteras av personal eller elev till mentor som sedan rapporterar till vårdnadshavare och/eller till rektor för vidare åtgärd.
10. Avvisning från lektion. All överträdelse rapporteras av undervisande lärare till mentor som meddelar rektor för vidare åtgärd. Vårdnadshavare informeras.

Med vidare åtgärd menas tillsägelse, muntlig eller skriftlig varning och i sista hand avstängning från undervisningen.
Vidare åtgärd kan även innebära avstängning från boendet och/eller ersättningskrav vid t.ex. förstörelse.