Skoljordbruket

Skoljordbruk och djurhållning – här möts teori och praktik som förenas till färdigheter

Önnestadsgymnasiet bedriver ett modernt jordbruk med flera olika grödor i både konventionell och ekologisk drift. Skoljordbruket producerar foder till de djur som hålls av skolan och livsmedelsgrödor för avsalu. Djurhållningen omfattas av mjölkkor, grisar, dikor, hästar, fjäderfä, kaniner, marsvin m.m.

De flesta studenter vid skolan har undervisning förlagd på skoljordbruket och i djurhållningen i olika omfattning samt efter intresseområde.