Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs direkt till Skola 24s databas på telefonnummer 0515 – 436 18 eller via Skola 24s hemsida eller app. 

Observera att man via databasen endast kan göra en frånvaroanmälan för heldag. För att det ska bli registrerat samma dag som man ringer så måste man ringa senast 12.00. Vi som skola ser dock gärna att man ringer före dagens första lektion startat, detta för att vi vill veta var eleven är. 

När man anmäler frånvaro via ett samtal till databasen så kommer det gå ut ett sms, angående detta, till det nummer som finns registrerat på ungdomens vårdnadshavare i Skola 24.

Skulle ni behöva frånvaroanmäla för endast del av dagen så kan man göra detta via Skola 24s app eller hemsida alternativt ta kontakt med mentorn.