Djurvård

Inriktningen djur ska ge kunskaper om djur, djurs beteende och behov samt samspelet mellan djur och människa. I inriktningen ska eleverna, utifrån ett vetenskapligt synsätt, lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur samt sköta djuranläggningar. Inriktningen betonar sambandet mellan tekniska, biologiska och ekonomiska kunskaper för en god djurhållning. 

På vår djurvårdsinriktning kan du välja att läsa till en yrkesexamen eller till en högskoleförberedande examen. Du kan dessutom välja att läsa NV-fördjupning om du väljer vår djurvårdsinriktning.