Historia

Önnestads Folkhögskola

Önnestads Folkhögskola bildades 1868 och i verksamheten ingick bland annat en lantbruksavdelning. Vid lantbruksavdelningen kunde ämnen som hushållning, åkerbruk, ladugårdsskötsel, lantmäteri och nivellering samt lanthushållningsbokhålleri studeras. År 1877 startades en 6 månaders teoretisk vinterkurs för studenter som hade genomgått minst ett års jordbrukspraktik och folkhögskolekurs. Denna vinterkurs räknar vi som vår skolas första kurs.

Önnestads Lantmannaskola

Lantbruksavdelningen vid Önnestads Folkhögskola omorganiserades 1888 till en Lantmannaskola, Önnestads Lantmannaskola, men skolorna fortsatte att ingå i samma organisation. Skolorna utvecklades under åren med nya kurser och fler studenter. Ett nytt studenthem med en lektionssal och matsal invigdes år 1912. Denna byggnad kallar vi idag för ”Röda”.

Olahus Gård och silverskatten

Nämndemannen Ored Ohlsson verksam på Olahus Gård, Stoby var en av studenterna vid lantbruksavdelningens kurser 1868. Ola och Ored Ohlssons stiftelse skapades av bröderna och donerades till skolans huvudman 1930. I donationen ingick även en silverskatt.

Ny organisation

Under 1940 beslutade statsmakten att Folkhögskolor och Lantmannaskolor i Sverige inte skulle omfattas av samma organisation. I Önnestad innebar det att Lantmannaskolan lokaliserades till västra sidan om Skolgatan och Folkhögskolan till den östra sidan. Lantmannaskolans huvudman blev en garantiförening och skolan fortsatte att utvecklas . Året 1943 invigdes ett nytt studenthem med undervisningssalar och aula. Det är den byggnaden som vi idag kallar för ”Gula”.

Namnbyte till Lantbruksskola

Önnestads Lantmannaskola bytte 1963 namn till Önnestads Lantbruksskola.

Nya gymnasieskolan-1971

En gymnasiereform 1971 innebar för Önnestads Lantmannaskola ett byte av huvudman och namn, från garantiföreningen till Landstinget samt till det nya namnet Lantbruks- och trädgådsskolan Önnestad. Undervisningen inom lantbruk utvidgades till att även omfatta trädgård. Gymnasielinjerna vid skolan var tvååriga.

Naturbruksprogrammet-1991

Efter tjugo år genomgår gymnasieskolan en ny reform 1991. Gymnasielinjerna blir till gymnasieprogram och samtliga gymnasieprogram blir treåriga. Skolan byter namn till Naturbruksgymnasiet Önnestad.

Yrkeshögskola- KY Gårdsmästare

Skolan utvecklar utbildningsområdet till att ingå i Yrkeshögskolan 1997. Utbildningen som skolan startar är Gårdsmästare.

Kristianstads kommun

Skolan genomgår byte av huvudman från Landstinget till Kristianstads Kommun 1999. Byte av huvudman innebär även ett namnbyte, skolan byter namn till Önnestadgymnasiet.

Hushållningssällskapet Kristianstad

Under 2010 byter skolan huvudman från Kristianstads Kommun till Hushållningssällskapet i Kristianstad. Skolan behåller denna gången sitt namn.

Är du nyfiken på att veta mer om och lära känna oss?

Vi tar gärna emot grupper, klasser och enskilda efter överenskommelse, för att dela med oss av vår skolas kunskapsskatt.