Program
Naturbruk

Inriktning
Naturturism

Yrke
Fiske- & Vattenguide

Programkod
NBNAT-FV-ÖD-F

Fiske- & Vattenguide

Unik utbildning inom fiske och vattenvård

Yrkesutgång Fiske- & Vattenguide ger en exklusiv och bred utbildning inom fiske och vattenvård. Den kompetens eleverna får efter att ha tagit examen gör dem mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Önnestadsgymnasiets fiske- och vattenguideutbildning ger eleverna möjlighet att bli bättre fiskare och samtidigt tillgodogöra sig unik kompetens om och kring fisk, natur och vattenbruk. Ett av benen i utbildningen är fiskeguide, där alla typer av sportfiske ingår – från trolling till havsfiske. Här får eleverna bland annat lära sig att leda grupper med fokus på naturupplevelser och naturvårdsarbete. Det finns även möjlighet att läsa vidare och så småningom jobba med restaurering av sjöar och vattendrag för att skapa en bättre ekologisk balans.

Årskurs 1

Ditt första år på Fiske- & vattenguide handlar mycket om att få en förståelse för livet i och omkring vatten.

Detta görs bäst ute och på plats i naturen. Du får kunskaper om mångfalden av organismer i deras miljö för att förstå deras funktion. Du får arbeta med natur- och vattenvård för att bevara biologisk mångfald. Du får fördjupa dina kunskaper om olika fiskarter och fisketekniker. När vi vistas ute är matlagning och service några grundbultar. Året ger dig också inblick i kommunikation och naturvägledningens grunder. Du får en förståelse för gruppdynamik, ledarskap och naturupplevelsers betydelse för hälsa och välmående.

Årskurs 2

Under ditt andra år utvecklar du ditt ledarskap och använder dina kunskaper inom naturvård och sportfiske genom att leda olika aktiviteter med kopplingar till vatten.

Aktiviteterna du leder kan till exempel vara fiske, kanoting, fågelskådning och naturvård. Du gör undersökningar i natur och vatten och planerar för olika biotopåtgärder.

Årskurs 3

Under ditt tredje år får du utvecklat inom din inriktning.

Elfiske

Fiskelagstiftning

Specialisering inom fiske, fiskevård eller fiskodling.

Planera och genomföra biotopvård

Efter det här året har du goda kunskaper av vad som krävs för att driva eget företag inom naturturism. Du har också utvecklats inom din inriktning och tagit steget in i arbetslivet genom branschnormerade kurser och certifieringar

  Jag är fiskeintresserad och det är en dröm att kunna få jobba med det i framtiden.

  Kursnamn Poäng
  Gymnasiegemensamma ämnen 600
  Svenska 1100
  Engelska 5100
  Historia 1a50
  Idrott och hälsa 1100
  Matematik 1a100
  Naturkunskap 1a150
  Religionskunskap 150
  Samhällskunskap 1a50
  Programgemensamma karaktärsämnen 400
  Biologi 1100
  Entreprenörskap100
  Naturbruk200
  Inriktning Naturturism 600
  Marken och växternas biologi100
  Motor- och röjmotorsåg 1100
  Mångbruk av skog100
  Naturturism 1100
  Naturturism 2100
  Terrängtransport100
  Programfördjupning, Examenskurser 300
  Fiske & Vattenvård 1100
  Fiske & Vattenvård 2200
  Programfördjupning, Övriga kurser 300
  Matlagning 1//Svenska 2 (grund beh hög)100
  Aktiviteter och upplevelser100
  Djuren i NB100
  Individuellt val. Förslag på kurser 200
  Svenska 3 (grund beh hög)100
  Engelska 6 (grund beh hög)100
  Aktivitetsledarskap100
  Gymnasiearbete 100
  2500
  Kursnamn Poäng
  Gymnasiegemensamma ämnen 600
  Svenska 1100
  Engelska 5100
  Historia 1a150
  Idrott och hälsa 1100
  Matematik 1a100
  Naturkunskap 1a150
  Religionskunskap 150
  Samhällskunskap 1a150
  Programgemensamma karaktärsämnen 400
  Biologi 1100
  Entreprenörskap100
  Naturbruk200
  Inriktning Naturturism 600
  Marken och växternas biologi100
  Motor- och röjmotorsåg 1100
  Mångbruk av skog100
  Naturturism 1100
  Naturturism 2100
  Terrängtransport100
  Programfördjupning, Examenskurser 600
  Matlagning 1100
  Fiske & Vattenvård 1100
  Fiske & Vattenvård 2200
  Aktiviteter och upplevelser100
  Djuren i NB100
  Grundläggande behörighet högskola 300
  Svenska 2100
  Svenska 3100
  Engelska 6100
  Individuellt val (exempel på kurser) 200
  Gymnasiearbete 100
  2800

  Möjlighet att ta

  • Traktorkort
  • Jägarexamen
  • Motorsågskort
  • Elfiskecertifikat
  • ATV-kort
  • HLR-utbildning
  • Certifikat fisketillsyn

  Studera vidare

  • Fiskevårdare
  • Biolog
  • Vattenvårdare
  • Naturpedagog

  Resor

  • Sportfiskemässan
  • Havsfiske
  • Sverigeresa

  Arbete efter examen

  • Sportfiskeguidie
  • Fiskodlare
  • Sportfiskebutik
  • Sportfiskeanläggning

  Detta känns helt rätt

  Vad kul! klicka på knappen nedan för att komma till ansökan.