Hästhållning

Vår utbildning i hästhållning förbereder dig som elev, både teoretiskt och praktiskt, inför att kunna vara aktiv och ha en stabil grund inom hästhållningsbranschen. Du tränas i både hoppning, dressyr, ledarskap, hästkunskap och mycket mer.

För dig som är intresserad av hästar så är detta helt rätt val. Om du läser till den grundläggande högskolebehörigheten så har du möjlighet att söka flera olika högskoleutbildningar. Nedan ser du några populära exempel.

Några av dessa kräver att du även kompletterar med ytterligare några fler ämnen för att bli behörig förutom den grundläggande högskolebehörigheten. Prata med din studie- och yrkesvägledare så att du får rätt information.

  • Hippolog
  • Hovslagare
  • Equiterapeut
  • Djursjukskötare
  • Hästskötare

Utökad behörighet D9 Häst

Vi erbjuder våra elever som läser hästinriktning att genomföra kurs för D9 kompetens.

Kursplanen är godkänd av Jordbruksverket och uppfyller kraven för Djurvårdare på Nivå 2 enligt föreskrifterna i D8 och D9.
Grundkurs i läkemedelshantering ger den som arbetar/skall arbeta möjlighet att injicera subcutant och intramuskulärt som uppföljande behandling, det vill säga efter att en veterinär har undersökt djuret. Utan grundkurs i läkemedelshantering får djurvårdaren inte injicera över huvud taget.

Under kursen behandlas de teoretiska och praktiska avsnitten som ingår för att erhålla kunskapsbevis, som måste innehas, för att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal.

Det finns möjlighet att ta med sig egen häst…