Internat

Internat

På Önnestadsgymnasiet har Du förmånen att kunna bo på skolan. Att bo på internat ger studietiden ytterligare en dimension. Det är spännande och utvecklande och ett tillfälle att lära sig samarbeta och ta ansvar. Ett boende tillsammans med jämnåriga kamrater och nära kontakt med personalen skapar en stor gemenskap och vänner för livet.

Elever i årskurs 1 som kan, och har möjlighet att pendla till och från skolan beviljas inte i första hand plats på skolans internat.

Skicka in din ansökan om helinackordering på skolans internat senast onsdag 7 juli 2021

Ansökningstiden för internat under läsåret 2021-2022 har löpt ut. Du kan fortfarande skicka in en ansökan och i den mån det finns rum och möjlighet kan du tilldelas ett rum på skolans internat.

Öppettider

Internatet har öppet från måndag kl 08:00 till fredag 16:30, du kan alltså inte bo här under helgen. Skoldagen börjar senare på måndagar just för att de som pendlar ska hinna i god tid. Under internatets öppettider finns det personal tillgänglig dygnet runt.

Boendet

Internatet består av två stora byggnader, ”Gula” och ”Röda”, här bor man på korridor med 12-17 rum på samma våning beroende på hus. Utöver de stora internatbyggnaderna har vi elevboende i sju villor som också finns på området. I en av villorna är det tillåtet att ha sin hund boende hos sig. Totalt har vi 94 rum varav 22 är dubbelrum. Det bor cirka 100 elever per termin på skolan.

Måltider

För boende elev är det obligatoriskt med helkost. Det innebär frukost, lunch, kvällsmat och kvällsfika under internatets öppettider (inte frukost måndag morgon eller kvällsmat på fredagar). Frukost, lunch och kvällsmat serveras på Folkhögskolan som ligger på andra sidan gatan från gymnasiet. Kvällsfika ordnas av kvällspersonalen och serveras 19:30 i skolans dagrum. Har du behov av specialkost fyller du i och skickar blankett i menyn till vänster.

Aktiviteter

Efter skoltid erbjuder internatet stående aktiviteter som innebandyträning, tillgång till tvätthall, elevverkstad, gym och ute-gym. Du som elev välkomnas att komma med förslag på ytterligare aktiviteter. På din fritid finns det också möjlighet att åka på utflykter, i närområdet finns bad, caféer, laserdome, maskinvisningar mm.

Djur

Du har även möjlighet att ta med din häst och/eller hund till skolan. Hästarna bor i luftiga fina uteboxar i närheten av hagarna. Vi har ridhus, paddock, gräs- terräng- och galoppbana. I närområdet finns en skog för härliga uteritter. Vi har avsedda villor för boende med hund, det finns även ett hundstall där hunden kan vistas dagtid.

Matavdrag

Skolan medger matavdrag då eleven inte bor på skolan under en längre tid än 5 dagar med anledning av praktik. För att få matavdrag beviljat ska frånvaron meddelas internatet skriftligt senast 2 veckor i förväg så att köket kan planera utifrån rätt antal elever. Efter avslutad praktik ska ifylld och signerad blankett skickas eller lämnas till internatet. Matavdraget sker retroaktivt. Blankett finns i menyn till vänster.