Maskinförare

Behovet av arbetskraft från de fem yrkesutgångarna är allmänt stort men nästan extremt när det gäller de två som står skogsindustrin allra närmast – maskinförare och skogsvårdare. 

Det behövs både maskinförare till traditionellt avverkningsarbete och skogsvårdare med hög kompetens för att vårda Skånes värdefulla lövskogar.

När det gäller lövskogarna är det inte bara stora ekonomiska värden som står på spel. En fördubbling av lövskogen skulle öka rekreationsvärdet med 18 procent medan en halvering av befintlig lövskog innebär en minskning med 20 procent.

Den som väljer att inrikta sig på att bli maskinförare har nästan per automatik ett jobb direkt efter studietiden. Den planerade utbildningen på skördare och skotare väger tungt.

Programplan Skog yrkesutgång Maskinförare, klicka här!